Tuesday, 4 June 2013

Hasil Unas 2012 - 2013 SMP Negeri 1 Sedati

Peserta Unas SMP Negeri 1 Sedati tahun ajaran 2012-2013 sejumlah 288 siswa dinyatakan Lulus 100%. Dibawah ini disampaikan peraih Hasil UN terbaik dan peraih nilai 10 untuk mata pelajaran Matematika dan IPA di SMP Negeri 1 Sedati tahun ajaran 2012-2013.

Tabel Peraih nilai UN terbaik di SMP Negeri 1 Sedati

No
Nama
Kelas
Nilai
01 Putri Berliana
9D
38.10
02 Nabila Aska
9D
38.10
03 Tria Rizky A. M
9D
37.90
04 Galih Firmansyah
9E
37.80
05 Aufa Biahdilah
9D
37.65
06 Dita Puspita Sari
9B
37.65
07 Ilhafatul Hawadah
9A
37.50
08 Shania Ayanda Nur
9A
37.40
09 Debi Shabastian Rine
9D
37.30
10 Rakha Adli N
9D
37.15
11 Syafri Yusuf Al Juni
9D
37.15

Tabel peraih nilai 10,00 mata pelajaran Matematika dan IPA.

No
Nama
Kelas
Mapel
Nilai
01
M. Fauzan Ilhami
9 A
IPA
10,00
02
Dita Puspita Rini
9 B
IPA
10,00
03
Salsalia Siska Azizah
9 C
IPA
10,00
04
Aufa Biadillah
9 D
IPA
10,00
05
Nurul Ilasari
9 D
IPA
10,00
06
Putri Berliana
9 D
IPA
10,00
07
Yolanda Meyliena Ardis
9 D
IPA
10,00
08
Moh. Ilham Dzikrulloh
9 F
IPA
10,00
09
Ribka Anintha Miyagi
9 F
IPA
10,00
10
Winda Putri Anggraini
9 F
IPA
10,00
11
Risa Rahmawati
9 G
IPA
10,00
12
Galih Firmansyah
9 E
Matematika dan IPA
10,00
13
Sabila Enggar Mutharuna
9 C
IPA
10,00
14
Debie Shasbastian
9 D
IPA
10,00
15
Nabila Azka Millati
9 D
IPA
10,00
16
Ervina Al Anna
9 K
IPA
10,00